Dünya Nütrisyon Günü

KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon) Derneği Başkanı Osman Abbasoğlu, “3 bin 521 hasta üzerinde yaptığımız araştırmaya göre her 5 hastadan 1’inde beslenme tedavisinde planlama gerekli" dedi. Hastalıkların tedavisinde hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yetersiz beslenmeye dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. 7 Kasım Dünya Nütrisyon Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, kanser hastalarının tedavisinde beslenmenin önemi, yaşlı hastalarda malnütrisyon tedavisi gibi konulara değinildi. Toplantıya KEPAN Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, Prof. Dr. Selman Sökmen, Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Prof. Dr. Erdem Göker, Prof. Dr. Müge Akmansu, Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk, Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil ve Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Gülberk Kavşuk katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KEPAN Derneği Başkanı Osman Abbasoğlu, KEPAN ve Abbott firması işbirliği ile yapılan tedavide beslenme farkındalık araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma hakkında bilgi veren Abbasoğlu, “KEPAN olarak Abbott firmasının desteği ile tedavide beslenmeye dikkat çekmek ve farklı branşlarda farkındalığı artırma amacıyla, Türkiye genelinde 21 şehir ve 50 merkezde, genel cerrahi, geriatri, nöroloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji polikliniklerine başvuran hastalardaki beslenme durumunu kesitsel olarak değerlendirilmiştir. Yöntem olarak NRS 2002 malnütrisyon tarama testi kullanılmış ve toplam 3 bin 521 hastanın beslenme değerlendirmesi yapılmıştır” dedi. “Hastaların beslenme düzenlemesini yapmak için aktif hayattan kopmasını beklemeyelim” Kliniklere başvuran hastaların beslenme bozukluk oranlarına da değinen Abbasoğlu, “Beslenme ihtiyacı, cerrahi kliniklere başvuran hastalarda yüzde 15 iken, bu oran geriatri kliniklerinde yüzde 18, nöroloji kliniklerinde yüzde 6, radyasyon onkolojisi kliniklerinde yüzde 25 ve medikal onkoloji kliniklerinde yüzde 45 olarak tespit edilmiştir. Son bir yıl içerisinde tanısı konulmuş tüm branşlardaki hastalarda beslenme ihtiyacının ön planda olduğunu görüyoruz. Her hastanın sağlık kuruluşlarında nütrisyonel değerlendirme yapması gerekiyor, bu konuda farkındalık oluşması gerekiyor. Polikliniğe gelen hastalarda erken dönemde beslenme değerlendirmesi yapılmalı ve gerekiyorsa müdahalede bulunularak desteklenmelidir. Hastaların beslenme düzenlemesini yapmak için aktif hayattan kopmasını beklemeyelim. Aktif olarak toplum içinde yaşarken ve topluma katkı sağlarken onları besleyerek hem tedavi başarımızı arttıralım hem de hasta ve yakınlarının yaşam kalitelerine katkıda bulunalım” sözlerini ifade etti. “Beslenme iyi olursa kanser hastalarında tedavi başarısı daha yüksek oluyor” Kanser hastalarının tedavisinde beslenme bozukluğunun önemli bir problem olduğunu belirten Prof. Dr. Şuayib Yalçın ise “Malnütrisyon kanser hastalarının yarısına kadarını etkiliyor. Malnütrisyon ileri aşamalarda kas kaybı, yatağa bağımlılık gibi durumlara yol açabiliyor. Kanser hastalığının tıbbi, cerrahi tedavilerin dışında destek tedavisine de ihtiyacı var. Beslenme iyi olursa kanser hastaların tedavi başarısı daha yüksek oluyor. Kemoterapi başlamadan önce, kanser tanısı sırasında yüzde 5 ve üzeri kilo kaybı saptandığında tedavi yanıtının azaldığı ve mortalitenin arttığı saptanmıştır. Beslenme durumunun rutin taranması ve değerlendirilmesiyle Kansere Bağlı Malnütrisyon’un (KBM) doğru ve erken teşhisi kanser hastalarının yönetiminde son derece önemlidir. Hastalar tedaviye başlamadan beslenme problemleri tanımlanıp çözülürse tedavi başarısı daha yüksek oluyor” diye konuştu. “Radyoterapi tedavisinin başında nutrisyonel değerlendirme yapılmalı" Radyoterapi tedavisinde beslenmenin öneminden bahseden Prof. Dr. Müge Akmansu ise “Radyoterapi tedavisine başlanacağı zaman hastalığın tedavisini planlamanın yanı sıra hasta mutlaka beslenme durumu açısından da değerlendirilmelidir. Tedavi başlangıcında beslenme bozukluğu olabileceği gibi, tedavi sırasında da beslenme bozukluğu gelişebilir. Bu nedenle daha önce de bahsedildiği gibi radyoterapi tedavisinin başında nutrisyonel değerlendirme yapılmalı ve hastalar tedavi süresince takip edilmeli, gerekmesi durumunda da nütrisyonel destek başlanmalıdır. Beslenme durumunun tedavi başarısını etkileyen bir faktör olduğu unutulmamalıdır” dedi. “Çoklu hastalığa sahip yaşlı hastalarda kas kaybı çok hızlı geliştiği için erken dönemde nütrisyonel tedavi planlanmalıdır” Toplantı kapsamında Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil de yaşlı hastalarda malnütrisyon tedavisi hakkında bilgi verdi. Halil, “Sağlıklı yaşlılar için günlük 1gr/kg, akut veya kronik hastalığı olanlar için ise günlük 1.2-1.5 gr/kg protein alımı önerilmektedir. Günlük protein alımının gün içinde öğünlere orantılı bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Beslenmesi yetersiz, enerji ve protein alımı düşük olan yaşlılarda hazır oral nütrisyon ürünleri çok yardımcı olmaktadır. Özellikle çoklu hastalığı olan kırılgan yaşlılar, hastanede ve bakım evlerinde yatan yaşlılar, demans ve depresyon hastaları bu ürünlerden çok fayda görür. Kalça kırığı nedeniyle ameliyat olan hastalara cerrahi sonrası dönemde ve yatak yarası olan tüm hastalara da bu ürünler önerilmektedir. Sonuç olarak malnütrisyon, yaşlılarda sık görülen, sağkalım üzerine olumsuz etkileri olan önemli bir geriatrik sendromdur. Bu nedenle nütrisyonel değerlendirme mutlaka tıbbi değerlendirmenin bir parçası olmalıdır” ifadelerini kullandı. Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Gülberk Kavşuk ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Malnütrisyon oldukça yaygın olmasına rağmen farkındalık düzeyi düşük. Beslenme hastalıkların oluşumu ve tedavisi süreçlerinde önemli rol oynuyor. Malnütrisyon bilimsel platformda daha fazla gündeme geldikçe sağlık profesyonellerinin de malnütrisyon ve tedavisi konularına olan ilgilerinin artmakta olduğunu görüyoruz. Türkiye’ bu amaç için kurulmuş ilk ve tek dernek olan KEPAN Derneği ve Abbott işbirliği ile düzenlenen Dünya Nütrisyon Günü Farkındalık Hareketi kapsamında hem değerli sağlık profesyonellerinin hem de hasta ve hasta yakınlarının konu ile ilgili duyarlılığını ve bilgisini artırma yolunda beraberce çalışmanın gururunu taşıyoruz. Malnütrisyonun ciddi bir problem olduğunu göstermek için çalışıyoruz. Malnütrisyon ile ilgili farkındalığın arttırılması için bilimsel desteklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

06 Kasım 2019 10:00 ÖÖ Çarşamba

Tüm içeriği video ve fotoğraflarıyla indir

Dünya Nütrisyon Günü-5495    
Dünya Nütrisyon Günü-5496    
Dünya Nütrisyon Günü-5497    
Dünya Nütrisyon Günü-5498    
Dünya Nütrisyon Günü-5499    
Canlı Yayın Aracı İhlas Haber Ajansı