Uluslararası STEM Müfredatı'nın teslimi Mektebim Koleji'ne gerçekleştirildi

UNESCO ve Mektebim Koleji, Türkiye’yi STEM eğitimi alanında bölgenin en iyi uygulama merkezi haline getirmek amacıyla geçen yıl Uluslararası STEM Eğitimi Projesi’ni hayata geçirmişti. Projeye ait Türkiye’nin ilk ve tek olduğu belirtilen Uluslararası STEM Müfredatı tamamlandı. UNESCO ve Mektebim Koleji, Türkiye’yi STEM eğitimi alanında bölgenin en iyi uygulama merkezi haline getirmek amacıyla geçen yıl Uluslararası STEM Eğitimi Projesi’ni hayata geçirmişti. 1,5 yılı aşkın süredir dünyadan ve Türkiye’den uzmanların çalıştığı proje kapsamında Türkiye’ye özgü hazırlanan müfredatın matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarında örnek modüllerin pilot uygulaması yapıldı. Müfredatın teslim töreninde hazır bulunan UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, ''Dünyadaki en gelişmiş müfredat oldu'' dedi. Müfredatın detaylarını, UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope ve Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, düzenlenen toplantıda paylaştı. "Müfredatı yeterlik ve beceri temelleri üzerine kurduk" Türkiye’deki müfredatı inceleyerek süreci başlattıklarını dile getiren UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, "Hazırladığımız müfredatın Birleşmiş Milletler nezdinde de STEM alanında en iyi uygulama olmasına özen gösterdik. Müfredatı bilgiyi aktarma, bilgiyi ezberlemeden ziyade yeterlik ve beceri temelli oluşturduk. Yeterliği, beceriyi geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını dikkate alarak hazırladık. Üniversiteden çıkan işgücü ile iş dünyasının talepleri arasında dengesizlik var. Müfredatı eşitlik, farklılıklara saygı gibi uluslararası alanda önem arz eden birçok noktaya cevap verecek şekilde hazırladık. Dünyadaki en gelişmiş müfredat olduğunu söyleyebilirim. Bütüncül bir yaklaşımla birçok soruya cevap verecek bir uygulama ortaya koymaya çalıştık. Türkiye’yi uluslararası alanda STEM eğitiminde öne çıkarmayı hedefliyoruz. Çok kültürlü, sadece bilgiye dayalı değil, kültürlere saygılı, etik değerleri kazandırmaya çalışan bir müfredat olmasına özen gösterdik. Öğrenciyi aynı zamanda değerlere saygılı ve dünyayı doğru algılamaya yönelik bir zemine kaydırma amacındayız." şeklinde konuştu. Ekonomiyi ve eğitimi birbirinden ayrı düşünmemek gerektiğini söyleyen Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Ülkelerin gelişmişliği ekonomi ile ölçülür. Eğitim ise ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirir. Bu bağlamda okulların en önemli sorumluluğu, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. STEM eğitimi ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insan gücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır. STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanı sıra kritik düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma gibi çeşitli farklı becerileri kazanırlar. Sözü geçen bu beceriler, geleceğin iş gücünü doğru biçimlendirmek adına kritik önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu. STEM ile ilgili bilimsel ve uluslararası çalışma yapıldı Son birkaç yıldır STEM eğitiminden sıkça söz edildiğini aktaran Özkök, "STEM eğitimi ilgili olarak bilimsel ve uluslararası bir çalışma ile sistem yaklaşımı ortaya koyarak farklılaştığımız için mutluyuz. Proje kapsamında STEM’in farklı boyutları; fen, matematik, teknoloji, yapay zekâ (AI), artırılmış gerçeklik (AR), robotik, matematik, mühendislik ve tasarımı gibi geniş bir yelpazedeki beceri ve deneyime sahip dünya çapında 11 STEM uzmanından oluşan bir STEM Müfredatı Ekibi kuruldu. Bu ekip bizim Kolej’imiz tarafından oluşturulan STEM Müfredatı Koordinasyon Kurulu ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladı. UNESCO Müfredat Ekibi, 31 Temmuz 2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatlarının incelemesini tamamladı. Uluslararası STEM ihtiyaçları ve Türkiye Müfredatlarının esasları gözetilerek STEM Müfredatının tasarım aşaması başlatıldı." ifadelerini kullandı. Pilot uygulama öncesinde öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerini tamamlamak için STEM Mesleki Gelişim Programı’nın (STEM Professional Development Program) organize edildiğini söyleyen Özkök, "UNESCO Eğitim Direktörünün de yer aldığı ekipten 7 STEM uzmanının liderlik ettiği STEM Mesleki Gelişim Programı’na 150’den fazla eğitim uzmanı katıldı.Yetkinlik temelli bir K-12 STEM müfredatı sağlayan ve bütüncül bir yaklaşım benimseyen UNESCO Ekibi tarafından, ilk K-12 STEM müfredatı taslağının akademik yılın başlamasıyla Kasım 2019’da pilot uygulaması, matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarından gönderilen örnek modüller ile gerçekleştirildi." dedi. UNESCO ve Mektebim Koleji arasında gerçekleştirilen iş birliği, Türkiye'nin ilk olarak bölgesinde, daha sonra dünya genelinde STEM eğitiminin liderleri arasına girmeyi amaçlıyor. Projeyle Türkiye’de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin kalitesi önemli ölçüde artırılarak öğrencilerin öğrenme süreçleri iyileştirilecek.

07 Temmuz 2020 13:10 ÖS Salı

Tüm içeriği video ve fotoğraflarıyla indir

Uluslararası STEM Müfredatı'nın teslimi Mektebim Koleji'ne gerçekleştirildi-5950    
Uluslararası STEM Müfredatı'nın teslimi Mektebim Koleji'ne gerçekleştirildi-5951    
Canlı Yayın Aracı İhlas Haber Ajansı