''2023 hedefimiz, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek'

-TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, ''Daha önce 2023 vizyon hedefimizi 1 milyon ton olarak açıklamıştık. Ancak son gelişmelerden sonra Ulusal Tohumculuk Strateji Belgesi, bakanlığın yapmış olduğu destekler ve özel sektörün üretim kapasitesinin artması neticesinde 2016 yılında 957 bin tonu geçekleştirdiğimiz için 2023 hedefimizi 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi olarak açıkladık'' dedi. TÜRKTOB'un (Türkiye Tohumcular Birliği), 1,5 yıldır TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte yürüttüğü Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi'nin kapanış toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Ardından basın toplantısı düzenlenerek projenin sonuçları hakkında bilgiler verildi. Toplantıya sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Projenin temel amacının, tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak, yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerinin arttırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak olduğu bildirildi. Projenin sonucu değerlendiren TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, ''Türkiye tohumculuk sektörünün bir fotoğrafını çektik. Mevcut durum analizi yaptık. İhtiyaçları belirledik. Kendimize bir yol haritası çıkardık. Küresel tohum pazarında, Türkiye tohumculuk sektörü nasıl etkin olabilir. Küresel tohum pazarında nasıl rol alabilir.Türkiye'nin bitkisel üretiminde, sertifikalı tohum üretiminde kendi ihtiyacını nasıl karşılayabilir. Bununla ilgili eylem planlarımızı ve tedbirlerimiz ortaya koyduk. Sektör olarak ihtiyaç analizimiz yaptık'' şeklinde konuştu. ''Türkiye, tohumda kendi talebini karşılayabilecek düzeyde'' Yılmaz, Türkiye olarak, yurtdışından tohum ithal etmesek bile temel besin maddelerini içeren ürünlerde(buğday, mısır, ayçiçeği, patates, baklagiller, yem bitkileri) kendi talebini üretimiyle karşılayabilecek düzeydedir'' dedi. Türkiye'de GDO'lu tohumların üretilmediğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'de GDO'lu tohumların üretimi ve ticareti 2010 yılında çıkartılan 'Biyogüvenlik Yasası' kapsamında yasaklanmış durumda. GDO üretimi bir teknoloji. Özellikle küresel tohumculuk sektöründe gelişmiş ülkeler bu teknolojiye sahip. Özellikle uluslararası firmalar bu teknolojiyle öne çıkmakta. Belirli ülkeler mısırda, ayçiçeğinde ve soyada ciddi oranda kullanıyor. Türkiye'de üretimin ve kullanımın yasak olduğunu söyleyebiliriz. Bununa ilgili ciddi tedbirler alınıyor'' diye konuştu. ''Bitkisel üretimde hibrit tohumlar önemli'' Hibrit(melez) tohumların öneminden bahseden Yılmaz, ''Hibrit tohumların, verimliliği ve kalitesini ülke ihtiyacının karşılanması noktasında önemli misyona sahip. Normal bir popülasyon, dekara 200-300 kg verim verirken, kalite problemleri yaşarken, hastalıklara hassasiyet gösterirken, hibrit tohumlarda 2 tona yakın verim elde edilmekte. Kalite artmakta ve hastalıklara dayanıklı konusunda önemli işlevi yerine getirmektedir. Bitkisel üretimde hibrit tohumlar önemli, sertifikalı tohum kullanımı önemli, kaliteli tohum kullanımı önemli. Çiftçi aynı miktar sertifikalı ve hibrit tohumu kullanarak yüzde 25'den yüzde 100 yakın daha fazla verim alabilmekte'' açıklamalarında bulundu. Yerel tohumda özellikle buğdayda, hububatta, bazı sebze türlerinde, yem bitkilerinde, meyve türlerinde ve baklagillerde Türkiye'nin önemli gen kaynağı merkezi olduğunun altını çizen Yılmaz, ''13 bine yakın farklı bitki türümüz var. Bunların 3 bin 500 tanesi endemik bitki türü. Dünyanın hiçbir yer olmaya türler. Biz farkındalığı arttırmak için 2005 yılında bir 'Tohum İzinde' projesi yaptık. Amaçlardan birsi yerel çeşitler, yerel tohumlarla ilgili farkındalığı arttırmak, toplumu bilinçlendirmek ve toplanan genetik kaynakların tanımlanması ve kayıt altına alınması ile ilgili maddi destek sağlıyoruz. Yerel tohumlar ve yerel çeşitler aynı zamanda tohumculuk sektöründe, bitki ıslah programlarında, Ar-Ge çalışmalarında ve yeni çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır''şekline konuştu. ''2023 hedefimiz, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek'' Sertifikalı tohum miktarına değinen Yılmaz, 90'lı yılların sonunda 100 bin ton olan sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 45 bin tona çıktığını görüyoruz. 2015 yılına geldiğimizde bu rakam 896 bin ton, 2016 yılında 957 bin tona ulaştığını görüyoruz. Türkiye son 20-30 yılda sertifikalı tohum üretiminde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bunu rakamlarla ortaya koyabiliyoruz. Daha önce 2023 vizyon hedefimizi 1 milyon ton olarak açıklamıştık. Ancak son gelişmelerden sonra Ulusal Tohumculuk Strateji Belgesi, bakanlığın yapmış olduğu destekler ve özel sektörün üretim kapasitesinin artması neticesinde 2016 yılında 957 bin tonu geçekleştirdiğimiz için 2023 hedefimizi 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi olarak açıkladık'' dedi.

23 Mayıs 2017 11:50 ÖÖ Salı

Tüm içeriği video ve fotoğraflarıyla indir

''2023 hedefimiz, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek'-2128    
''2023 hedefimiz, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek'-2129    
''2023 hedefimiz, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek'-2130    
''2023 hedefimiz, 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek'-2131    

Canlı Yayın Aracı İhlas Haber Ajansı