Avrupa İşbirliği Günü kutlamaları Kırklareli'de gerçekleşti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: -Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesi güçlenecek” Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi: “60 projede yaklaşık 15,5 milyon Euro’luk hibe desteği sağlanmıştır” Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel: "Ülkemizi üyeliğe hazırlamak amacıyla kurulan yapılardan belki de en önemlilerinden birisi ve en somut olan Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği’dir" Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamındaki Avrupa İşbirliği Günü kutlamaları, Avrupa Birliği Bakanlığı ev sahipliğinde Kırklareli Kıyıköy’de gerçekleştirildi. Etkinliğe Program yöneticileri ve proje yararlanıcılarının yanı sıra, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi

Selim Yenel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Bulgaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Hasköy Valisi Stanislav Dechev, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Kırklareli Belediyelerinin yetkilileri katıldı. "Ülkemizi üyeliğe hazırlamak amacıyla kurulan yapılardan en önemlilerinden birisi Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliğidir" Etkinlikte bir konuşma yapan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, “Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programı ile doğanın korunması, sürdürülebilir turizm alanlarında iki ülke arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitenin arttırılması ve böylece Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 2012 yılından bu yana tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa işbirliği günü etkinliği ile Avrupa'daki bölgeler ve ülkeler arasında işbirliğinin getirdiği Kazanımlar kutlanmaktadır. 2007-2013 dönemi için yaklaşık 32 milyon avroluk bütçe ile uygulanan Bulgaristan-Türkiye programı 2014-2020 döneminde de yaklaşık 30 milyon Euro'luk kaynak ile yola devam etmektedir. 2014-2020 döneminde halihazırda 10 milyon Euro tutarında 41 projeye destek verilen program kapsamındaki öncelikli alanlar çevre ve sürdürülebilir turizm olmuştur. Projenin ikinci teklif verme çağrısı duyurusunun 2017 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. AB ile ilişkilerimizde ülkemizi üyeliğe hazırlamak amacıyla kurulan yapılardan belki de en önemlilerinden birisi ve en somut olan Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği’dir. Bu programda doğayı korumak için atık yönetimi sel felaketi durumunda hazırlık ve müdahale için sınır ötesi işbirliği çevrenin korunması için ortak sınır ötesi girişimleri konu eden nice proje gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda bugünkü etkinlik yeri olarak doğal güzellikleri, kumlu plajları, temiz denizi, iki nehri ve el değmemiş ormanlarıyla ünlü Kıyıköy tercih edilmiştir. Katılımcıların bisiklet, kano gibi araçlar ve yürüyüş vasıtasıyla etkinlik alanını keşfedecek olması hem turistik bir faaliyet, hem de çevrenin korunmasına katkı sağlayacak bir eylem olmuştur” dedi. “Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesi güçlenecek” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “Avrupa ve komşu ülkeleri genelinde, altıncı kez ardarda Avrupa İşbirliği Gününü kutluyoruz. Etkinlik, ortak sınır ötesi çalışmaların kazanımlarının kutlanmasını ve programın ana önceliği olan çevre koruma ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Program sayesinde Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesi güçlenecek, bu da Avrupa'da bölgesel uyuma katkı sağlayacaktır. Seyahatlerim esnasında bizzat görme imkânına sahip olduğum üzere, hem Türkiye hem de Bulgaristan kültür, tarih ve sanatsal uğraşılar bakımından muazzam bir zenginliğe sahiptir. Bölgenin güzelliğinin, kültürel zenginliğinin ve kendine özgü farklılıkları ve çeşitliliğinin gayet iyi farkındayım. Bu çeşitlilik, aslında tıpkı Avrupa Birliği'nin de değerlendirdiği üzere, önemli bir güç kaynağı da olabilir. Ama bu, sadece işbirliğiyle mümkün olabilir. Sınır ötesi işbirliğinin amacı da işte budur. Yerel makamlarla sınır bölgelerinde yaşayan yurttaşlar arasındaki işbirliğini ve gerçek etkileşimi geliştirmek. Verimli işbirliği, yerel girişimler ve ortaklıklar açısından sınır bölgelerini iyi bir kalkınma seviyesine sahip, güvenli ve model teşkil eden bölgeler olarak görmek istiyoruz. Bölgeler ile yerel toplumlar arasında sergilenen ortak çalışmalar, AB’nin gelişimine çok büyük katkılar sunmuştur. Şimdi bu kavram, bizlere de kılavuzluk etmektedir. Bu programın bütçesi, 2007-2013 dönemi için 32 milyon Avro olmuştur. Bu yeni aşamayla, 29 milyon Avroluk bir kaynak programın başarıyla gerçekleştirilmesi için ayrılmıştır. Bu miktarın yüzde 15'i Bulgaristan ve Türkiye tarafından eşit olarak, eş finansman yoluyla karşılanmaktadır. AB'nin bu gibi projelere bu kadar yoğun bir yatırımda bulunmasının sebebi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye katkıda bulunabilmektir. Akıllı büyüme, çevre ve düşük karbon ekonomisinin yanı sıra doğal ve kültürel mirasa odaklanmak suretiyle turizmde de ortak tedbirler alarak geliştirilmektedir. Program Bulgaristan'ın 29 bölgesiyle Türkiye'nin, Edirne ve Kırklareli illerindeki 17 bölgesine fırsatlar sunmaktadır. Program kapsamındaki ilk teklif çağrısıyla toplam değeri 8.2 milyon Avro olan 33 sözleşme yapılmıştır. Yakın zamanda duyurusu yapılacak olan en son yani ikinci çağrıya kuruluşlar ve bireysel düzeyde ilginin artmasını bekliyoruz. Programın önceki aşamasında 143 proje finanse edilmiş ve bu projelerin uygulama süreçleri 2016 yılı sonuna kadar devam etmiştir. İşte bu nedenle bu programı yaygınlaştırmak ve hem Türk hem de Bulgar yurttaşların program hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için daha fazla gayret sarf etmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu. “60 projede yaklaşık 15,5 milyon Euro’luk hibe desteği sağlanmıştır” Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de, “Kıyıköy doğal güzellerinin yanı sıra kültürel ve tarihi bir öneme sahiptir. Son yıllarda artan ekoturizmin önemi ile birlikte bu potansiyele sahip yerleşim merkezi ön plana çıkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da Kıyıköy ülkemizin 2023 turizm strateji planı kapsamında ekoturizm potansiyeli göz önünde bulundurularak 10 yeni merkezden biri olarak önerilmektedir. Gerek doğal tabiat alanları gerekse deniz turizmi potansiyeli bakımından Kıyıköy, ekoturizm merkezi olma konusunda önemli avantajlara sahiptir. Avrupa birliği bakanlığımızın ulusal otorite görevini yürüttüğü INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı öncelikleri çevre ve sürdürülebilir turizm başlıklarından oluşmaktadır. Bu sayede bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar gerekli işbirliklerini yaparak yerel fonlar kadar Avrupa Birliği fonlarından da yaralanma imkanı bulabilmektedirler. IPA Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programı 2007-2013 döneminde ilimizden 60 projede yaklaşık 15,5 milyon Euro’luk hibe desteği sağlanmıştır. 2014-2020 dönemi 1. Teklif çağrısı kapsamında ise yaklaşık 5 milyon Euro’luk 19 projenin sözleşmesi imzalanmış olup yürütümüne başlanılmıştır” diye konuştu. Konuşmaların sonra yenilen öğle yemeğinin ardından Kıyıköy’de doğa yürüyüşleri ve çeşitli aktiviteler yapıldı.

Devamını okumak için tıklayınız...


Tüm içeriği video ve fotoğraflarıyla indir


Fotoğraf İndir

Video İndir