42. Ulusal Hematoloji Kongresi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir: - “Anemiye ikinci bir bulgu eklendiğinde ölüm oranını artırıyor” - “Kronik böbrek hastalığında anemi çok büyük bir risk faktörü” - “Anemiyi iyileştirince hastanın yaşam süresini uzatmış oluyorsunuz” - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, “Anemiye ikinci bir bulgu eklendiğinde ölüm oranını artırıyor. Kronik böbrek hastalığında anemi çok büyük bir risk faktörü. Anemiyi iyileştirince hastanın yaşam süresini uzatmış oluyorsunuz” dedi. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya’nın Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Kongrede; 17 bilimsel oturum ve 13

uydu sempozyumda 47 oturum başkanının moderatörlüğünde 66 konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi. 12 sözlü sunu oturumunda, 60 sözlü bildiri ve 10 ekranda 60 sözel tartışmalı poster ve kalan kısmı poster sunumu olacak şekilde toplam 368 bildirinin yer aldığı belirtildi. "Anemiye eklenen başka bir hastalık ölüm riskini artıyor" Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve THD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, anemiyle ilgili bilgiler verdi. Aneminin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Prof. Demir, aneminin tek başına çok alışıldık bir hastalık olduğunu vurguladı. Toplumda birçok kadında anemiye rastlandığını da belirten Demir, “Anemi her yaşta görülebilmesine rağmen bazı özel durumlarda daha sık görülmekte ve yatkınlık oluşturan durumlar olmaktadır. Başka hastalıklarla birlikte kansızlık olması o hastalığın seyrinde değişiklikler oluşturmakta hatta ölüm riskini arttırmaktadır. Özellikle ileri yaşlardaki anemi, sindirim sistemi gibi hastalıklara işaret etse de anemi diğer hastalıklardan ölme riskini artırmaktadır. Felç geçiren yaşlı hastalarda görülen kansızlıkların hastalarda ölüm oranının arttırdığı gösterilmiştir. Anemiye ikinci bir bulgu eklendiğinde ölüm oranını artırıyor. Kronik böbrek hastalığında anemi çok büyük bir risk faktörü. Anemiyi iyileştirince hastanın yaşam süresini uzatmış oluyorsunuz” dedi. Hemofilide daha az enjeksiyon İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhlis Cem Ar da hematologların eğitimiyle ilgili yeni bir uygulamadan söz etti. Hematolojinin çok farklı dallara ayrıldığını da belirten Ar, “Artık hematolojinin içinde de hastalık gruplarına özel uzmanların yetişmesi lazım. Biz de bir miktar bu yönde gidişi desteklemek için o konularda uzmanlaşmış uzmanlar yetiştirmeyi amaçladık. Belli kriterlere göre genç hematologları seçerek 2 sınıf oluşturduk bu sene için. Lenfoma ve kanama hastalığı olan hemofili için oluşturduk. Bu arkadaşlara 6 ay boyunca eğitim vereceğiz. Dünyada bu konuda isim yapmış hocalar gelerek yüz yüze eğitim veriyor. Her eğitim sonunda bir sınava girip ne yaptıklarını görüyorlar. Hem tıbbi hem de kişisel gelişim programlarını bu sunuma dahil ettik. 6’ncı ayın sonunda bu bilgileri kullanarak bir sunum yapacaklar ve onlardan en iyi puanla bitireni ve yurt dışında belli bir süre eğitimlerini devam ettirecekleri şekilde ödüllendireceğiz” diye konuştu. Her 10 bin erkek doğumda bir görülen kanama eğilimli seyreden kalıtsal bir hastalık olan hemofili konusunda yeni bir uygulamadan da söz eden Prof. Ar, “Doğuştan kanamayı durdurmak için gereken ve pıhtılaşma faktörü denilen bir kan proteininin eksikliği sonucu oluşan hemofilide hastalar yürümeye başladıkları yaştan itibaren özellikle diz, dirsek, ayak bileği gibi ağırlık taşıyan eklemlerde kanamalarla karşılaşırlar. Hemofilik artropati adı verilen ve tekrarlayan kanamalara bağlı eklem hasarı sonucunda gelişen sakatlığı anlatan bu durum hemofilinin en önemli komplikasyonudur. Eklemlerde meydana gelen kalıcı hasar hastaların sadece hareketini kısıtlamakla kalmaz aynı zamanda sosyal yaşamdan kopmalarına da neden olur, iş gücü kaybına, eğitimin aksamasına yol açar. Bu nedenle kanamayı, dolayısıyla sakatlığı engellemek ve hastaların normal yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla hemofili hastalarına erken yaşlardan itibaren eksik olan pıhtılaşma proteinin haftada 2-3 gün damar yolu ile verilmesi önerilmektedir. Ancak haftada 2-3 kez damar yolu ile tedavi almanın kendi içinde güçlükleri vardır. Her ne kadar damar içi enjeksiyon amacıyla hastaneye gelmekten kurtarmak amacıyla hastalara kendi kendilerine damar içine faktör uygulama becerisi öğretilse de hastaların çoğu için haftada birkaç kez enjeksiyon yapmak bir süre sonra bıkkınlık yaratmakta ve tedavide aksamalara neden olmaktadır. Bu bağlamda geliştirilen daha uzun etkili pıhtılaşma faktörleri hastaların tedavisinde önemli bir rahatlama getirecek ve yaşam kalitelerinde belirgin bir düzelmeye yol açacaktır. Hastalar haftada 2-3 kez yerine 1-2 kez enjeksiyon yaparak kanama riskini kontrol etme imkanına kavuşacaktır” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve THD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Güner Hayri Özsan ise, hodgkin lenfoma ve multipl myelom hastalıklarının habis bir hastalık olduğuna değindi. Hodgkin lenfomanın özellikle erken evrede yakalandığı takdirde standart kemoterapiler ile büyük oranda şifanın elde edildiği bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Özsan, yeni bir ilacın geliştirildiğini ancak bu ilacın bir sihirli değnek özelliği taşımadığını belirtti.

Devamını okumak için tıklayınız...


Tüm içeriği video ve fotoğraflarıyla indir


Fotoğraf İndir

Video İndir